1987-04-04 - Spodek Metalmania Festival, Katowice

Poland
Date: 
April 04th, 1987

Metalmania Festival: Overkill, Running Wild, Dragon, Stos, Wilczy Pająk, Open Fire, KAT.